Harm to Others Acts as a Negative Reinforcer in Rats

Julen Hernandez-Lallement, Augustine Triumph Attah, Efe Soyman, Cindy M Pinhal, Valeria Gazzola, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Harm to Others Acts as a Negative Reinforcer in Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds