Harmonizing the classification of age-related macular degeneration in the three-continent AMD consortium

Ronald Klein, Stacy M Meuer, Chelsea E Myers, Gabriëlle H S Buitendijk, Elena Rochtchina, Farzana Choudhury, Paulus T V M de Jong, Roberta McKean-Cowdin, Sudha K Iyengar, Xiaoyi Gao, Kristine E Lee, Johannes R Vingerling, Paul Mitchell, Caroline C W Klaver, Jie Jin Wang, Barbara E K Klein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Harmonizing the classification of age-related macular degeneration in the three-continent AMD consortium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences