Harpacticoid Copepods Associated with the Seagrass Halophila-Ovalis in the Ashtamudi Estuary, Southwest Coast of India

M. Arunachalam, N.B. Nair

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)515-522
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume167
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit