Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productieCambridge, Massachusetts
UitgeverijBelknap Press of Harvard University Press
Aantal pagina's463
ISBN van geprinte versie0-674-01313-1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit