Has2 is required upstream of Rac1 to govern dorsal migration of lateral cells during zebrafish gastrulation.

J. Bakkers, C. Kramer, J. Pothof, N.E. Quaedvlieg, H.P. Spaink, M. Hammerschmidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Has2 is required upstream of Rac1 to govern dorsal migration of lateral cells during zebrafish gastrulation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences