Having a child within a cohabiting union in Europe and North America: What is the role of parents' socio‐economic status?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere2434
TijdschriftPopulation, Space and Place
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum27 jan. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2021

Citeer dit