Having a child within a cohabiting union in Europe and North America: What is the role of parents' socio‐economic status?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere2434
TijdschriftPopulation, Space and Place
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 27 jan 2021

Citeer dit