“Hay un fuerte ascenso de la historia de los trabajadores en los países del sur del mundo": Diálogo con Marcel van der Linden sobre historiografía y política

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Spaans
TijdschriftArchivos de historia del movimiento obrero y la izquierda
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit