Heads and Tails of endoderm development & adult tissue homeostasis in zebrafish

A. Faro

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit