Health effects of in utero exposure to the Dutch Hunger Winter

G. Conti, S. Poupakis, P. Ekamper, G.E. Bijwaard, F.W.A. van Poppel, L.H. Lumey

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

211 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health effects of in utero exposure to the Dutch Hunger Winter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics