Health-related Work Limitations Among Older Workers— the Role of Flexible Work Arrangements and Organizational Climate

Anushiya Vanajan, U. Bultmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
Filter
Webartikel

Zoekresultaten