Health System Development and Universal Health Coverage in The Netherlands

C. van Mosseveld, P. Hernández-Peña, V. van Polanen Petel, P. Verbiest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-243
TijdschriftJustice & Droit à l’accès universel aux services sociaux
StatusGepubliceerd - jul 2019

Citeer dit