Healthy feet between theory and technique: (re)constructing Camper’s ideal shoe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Healthy feet between theory and technique: (re)constructing Camper’s ideal shoe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences