Heat waves and cold spells and their effect on mortality: an analysis of micro-data for the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat waves and cold spells and their effect on mortality: an analysis of micro-data for the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences