Heavy-metal accumulation in salt marshes from the Western and Eastern Scheldt

W.G. Beeftink, J. Nieuwenhuize, M. Stoeppler, C. Mohl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-223
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit