Heavy metal levels in three species of fish in Tjeukemeer, a Dutch polder lake

K.S. Badsha, C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)459-463
  TijdschriftChemosphere
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit