Heavy metal uptake by plankton and other seston particles

N.J.P. Revis, A.G.A. Merks, P. Valenta, H. Ruetzel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-37
  TijdschriftChemical Speciation and Bioavailability
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit