Hebben recente Bulgaarse, Poolse, Spaanse en Turkse migranten hun draai gevonden in Nederland?

M. Rijk, M. Lubbers

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

Samenvatting

Hebben migranten uit Bulgarije, Polen, Spanje en Turkije die in 2012/2013 naar Nederland kwamen hun draai gevonden in het afgelopen decennium? Hoewel veel bekend is over perikelen rondom arbeidsmarktintegratie, geeft dit rapport inzicht in hoe migranten veranderd zijn in hun beleving van hun leven in Nederland in de eerste jaren na hun migratie. Daarbij staan veranderingen centraal welke niet via registergegevens verkregen kunnen worden, zoals veranderingen in taalvaardigheid, sociale contacten, terugkeerintenties en welbevinden in Nederland.
Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek onder migranten die in 2012/2013 naar Nederland kwamen en die vier keer een enquête hebben ingevuld over hun leefsituatie en welbevinden in de periode 2013-2018. Het is uniek dat immigranten over zo’n lange periode gevolgd worden in een onderzoek, zoals gedaan in dit Nieuwe Migranten Survey Nederland (NIS2NL-dataverzameling).
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - okt. 2020

Publicatie series

NaamNIDI Working paper
Nr.2020/03

Citeer dit