Hebben we het verhaal van de oorlog gekanteld? Nee

Remco Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Nu het onderzoek naar de manipulatie door de Nederlandse autoriteiten van de feiten over de oorlog in Indonesië wordt gepubliceerd, wijst Remco Raben op een zwakke plek in het onderzoek: het archief was Nederlands en dat werkt verhullend. Bovendien is Indonesiërs weinig gevraagd.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC
StatusGepubliceerd - 03 okt. 2023

Citeer dit