Hebbian Learning is about contingency, not contiguity, and explains the emergence of predictive mirror neurons

C. Keysers, David I Perrett, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

141 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hebbian Learning should not be reduced to contiguity, as it detects contingency and causality. Hebbian Learning accounts of mirror neurons make predictions that differ from associative learning: Through Hebbian Learning, mirror neurons become dynamic networks that calculate predictions and prediction errors and relate to ideomotor theories. The social force of imitation is important for mirror neuron emergence and suggests canalization.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-6
Aantal pagina's2
TijdschriftBehavioral and Brain Sciences
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hebbian Learning is about contingency, not contiguity, and explains the emergence of predictive mirror neurons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit