Hebbian Learning is about contingency, not contiguity, and explains the emergence of predictive mirror neurons

C. Keysers, David I Perrett, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hebbian Learning is about contingency, not contiguity, and explains the emergence of predictive mirror neurons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences