Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden

Judith Brouwer (Gastredacteur), Michael Limberger (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNieuwe Tijdingen
Volume2
StatusGepubliceerd - 09 nov. 2018

Citeer dit