Hedgehog signaling plays a cell-autonomous role in maximizing cardiac developmental potential.

N.A. Thomas, M.J. Koudijs, F.J. van Eeden, A.L. Joyner, D. Yelon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hedgehog signaling plays a cell-autonomous role in maximizing cardiac developmental potential.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences