‘Heeren Seventien (The Gentlemen Seventeen)’; ‘Java’; ‘Netherlands (Dutch) East Indies’; ‘Pasisir’; ‘Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ([Dutch] United East India Company) (1602)’

R. Raben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelHistorical encyclopaedia of Southeast Asia
Redacteuren Ooi Keat Gin
UitgeverijABC-CLIO
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit