Heit, wat is ferlyfd? [Review of: M Wynstra (2008) Myn twadde Fryske Van Dale]

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)44-44
TijdschriftDe Moanne: algemien-kultureel opinyblêd
Volume7
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit