Heitmania gen. nov., a new yeast genus in Microbotryomycetes, and description of three novel species: Heitmania litseae sp. nov., Heitmania castanopsis sp. nov. and Heitmania elacocarpi sp. nov.

Xin-Zhan Liu, Marizeth Groenewald, Teun Boekhout, Feng-Yan Bai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heitmania gen. nov., a new yeast genus in Microbotryomycetes, and description of three novel species: Heitmania litseae sp. nov., Heitmania castanopsis sp. nov. and Heitmania elacocarpi sp. nov.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences