Heksen, meerminnen en vuurmannen: Over het verzamelen van volksverhalen door Dam Jaarsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-117
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Nummer van het tijdschrift206/207
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit