Helm, een taaie kustplant en hoofdspeler in Windwerk

E.P. Brinkman, Juul Limpens, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

13 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij een wandeling over het strand van Terschelling slalom je bij Midsland tussen lage
duintjes door die begroeid zijn met plukken helm. Midden op het strand is dit toch een beetje onverwacht: meestal groeit daar biestarwegras. Boven op de zeereep geklommen ziet het er nog raadselachtiger uit: een patroon van helm in vierkanten over het strand verspreid, waartussen zand zich in duidelijk afgebakende duintjes heeft verzameld.
Wat is hier gaande?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-13
TijdschriftDuin
Volume2019
Nummer van het tijdschriftLente
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit