Henriëtte de Beaufort-prijs 2013. Advies van de commissie van voordracht

H.J.M. Nellen, Dongelsmans Berry, Gorp Rik van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)179-183
TijdschriftJaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Volume2012-2013
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit