Herbivore exclusion promotes a more stochastic plant community assembly in a natural grassland

J. Alberti (Co-auteur), E.S. Bakker, R. van Klink, H. Olff, C. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

497 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivore exclusion promotes a more stochastic plant community assembly in a natural grassland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology