Herbivore phenology can predict response to changes in plant quality by livestock grazing

Yu Zhu, G. F. (Ciska) Veen, Deli Wang (Co-auteur), Ling Wang, Zhiwei Zhong, Quanhui Ma, Heng Li, Xincheng Li, Duofeng Pan, Elisabeth S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivore phenology can predict response to changes in plant quality by livestock grazing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology