Herbivore size matters for productivity-richness relationships in African savannas: Commentary on Burkepile et al. (2017)

E.S. Bakker (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)687-689
TijdschriftJournal of Ecology
Volume105
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit