Herbivore trampling as an alternative pathway for explaining differences in nitrogen mineralization in moist grasslands

M. Schrama, P. Heijning, J.P. Bakker, H.J. Van Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-243
TijdschriftOecologia
Volume172
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit