Herbivores enforce sharp boundaries between terrestrial and aquatic ecosystems

J.M. Sarneel, N. Huig, G.F. Veen, W. Rip, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

463 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivores enforce sharp boundaries between terrestrial and aquatic ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds