Herbivores enforce sharp boundaries between terrestrial and aquatic ecosystems

J.M. Sarneel, N. Huig, G.F. Veen, W. Rip, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
525 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivores enforce sharp boundaries between terrestrial and aquatic ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds