Herbivory and dominance shifts among exotic and congeneric native plant species during plant community establishment

T. Engelkes, A. Meisner, E. Morriën, O. Kostenko, W.H. van der Putten, M. Macel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivory and dominance shifts among exotic and congeneric native plant species during plant community establishment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology