Herbivory and Stoichiometric Feedbacks to Primary Production

Jennifer Adams Krumins, Valdis Krumins, Eric Forgoston, Lora Billings, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
196 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivory and Stoichiometric Feedbacks to Primary Production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences