Herbivory by waterfowl and fish on macrophytes in a biomanipulated lake: effects on long-term recovery.

E. Van Donk, E. de Deckere, J.G.P. Klein Breteler, J.T. Meulemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

368 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2139-2143
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume25
StatusGepubliceerd - 1994
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit