Herbivory in omnivorous fishes: effect of presence of plant secondary metabolites and prey stoichiometry

M. Dorenbosch, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivory in omnivorous fishes: effect of presence of plant secondary metabolites and prey stoichiometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences