Herbivory induced methylation changes in the Lombardy poplar: A comparison of results obtained by epiGBS and WGBS

A. Niloya Troyee* (Co-auteur), Cristian Peña-Ponton, Mónica Medrano, Koen J.F. Verhoeven, Conchita Alonso* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Herbivory induced methylation changes in the Lombardy poplar: A comparison of results obtained by epiGBS and WGBS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences