Hergebruik van kwalitatieve onderzoeksdata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-33
Aantal pagina's2
TijdschriftInformatie Professional
Volume2011
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit