Herindeling Friese Zuidwesthoek

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftOmrop Fryslân-televisie
StatusGepubliceerd - 28 okt 2008

Citeer dit