Herindeling is niet zaligmakend

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 25 apr 2009

Citeer dit