Herintreding van vroeggepensioneerden: onderzoek uitgevoerd door het OSA Institute for Labour Studies, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en Expertisecentrum LEEFtijd in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

H.P. van Dalen, C.J.I.M. Henkens, B. Lokhorst, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

De centrale probleemstelling van dit onderzoek uitgevoerd door het OSA Institute for Labour Studies, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en Expertisecentrum LEEFtijd in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, is drieledig: • Welk gedeelte van de groep ouderen met VUT of prepensioen heeft animo en gelegenheid om een gedeelte van de beschikbare tijd in te zetten voor de vervulling van vacatures? • In hoeverre spelen aan de kant van het aanbod respectievelijk aan de kant van de vraagzijde specifieke factoren, wensen en omstandigheden die van invloed zijn op de mate van herintreding van deze groep? • Welke soorten bepalingen in VUT- en prepensioenregelingen zijn van invloed c.q. kunnen van invloed zijn op beslissingen van ouderen met VUT of prepensioen om weer betaald werk te gaan verrichten?
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRaad voor Werk en Inkomen (RWI)
Aantal pagina's61
ISBN van geprinte versie978 90 8766 037 6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit