Heritability of body size in a natural population of the Great Tit (Parus major) and its relation to age and environmental conditions during growth

A.J. Van Noordwijk, J.H. Van Balen, W. Scharloo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  451 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-162
  TijdschriftGenetical Research
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit