Heritability of ecologically important traits in the Great Tit

A.J. Van Noordwijk, J.H. Van Balen, W. Scharloo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-203
  TijdschriftArdea
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift1-4
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit