Heritable gene expression differences between apomictic clone members in Taraxacum officinale: : Insights into early stages of evolutionary divergence in asexual plants

J.L. Ferreira de Carvalho, C. Oplaat, N. Pappas, M. Derks, D. de Ridder, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-13
TijdschriftBMC Genomics
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit