Heritable gene expression differences between apomictic clone members in Taraxacum officinale: : Insights into early stages of evolutionary divergence in asexual plants

J.L. Ferreira de Carvalho, C. Oplaat, N. Pappas, M. Derks, D. de Ridder, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

159 Downloads (Pure)

Datasets

Data from: Heritable gene expression differences between apomictic clone members in Taraxacum officinale: insights into early stages of evolutionary divergence in asexual plants

Ferreira de Carvalho, J. L. (Maker), Oplaat, C. (Maker), Pappas, N. (Maker), Derks, M. (Maker), de Ridder, D. (Maker) & Verhoeven, K. (Maker), Dryad, 16 mrt 2016

Dataset