Heritable gene expression differences between apomictic clone members in Taraxacum officinale: : Insights into early stages of evolutionary divergence in asexual plants

J.L. Ferreira de Carvalho, C. Oplaat, N. Pappas, M. Derks, D. de Ridder, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)

Zoekresultaten