Heritable variation in maternally derived yolk androgens, thyroid hormones and immune factors

S Ruuskanen, P Gienapp, T G G Groothuis, S V Schaper, V M Darras, C Pereira, B de Vries, M E Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Zoekresultaten