Heritable variation in maternally derived yolk androgens, thyroid hormones and immune factors

S Ruuskanen, P Gienapp, T G G Groothuis, S V Schaper, V M Darras, C Pereira, B de Vries, M E Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heritable variation in maternally derived yolk androgens, thyroid hormones and immune factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences