Herkenning en biotoop van de West-Europese Dexaminidae (Crustacea: Amphipoda). (Identification and biotope of the West European Dexaminidae)

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)59-67
  TijdschriftZoölogische Bijdragen
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit